Tématerületek

  • Munkavédelem és foglalkozás-egészségügy helyzete, ellenőrzési tapasztalatok;
  • Kémiai biztonság - CLP és REACH rendeletek változásai, végrehajtásának tapasztalatai;
  • Súlyos ipari balesetek megelőzése; a katasztrófavédelem jogszabályi és intézményi rendszerének változása;
  • Tűzvédelmi-, műszaki biztonsági jogszabályok alkalmazása, gyakorlati kérdések;
  • Veszélyes áruszállítás problémaköre;
  • Egészségvédelem a munkahelyeken, egyéni védőeszközök;
  • Alkalmazott vegyipari biztonságtechnika.